Novi trendovi i inovativne metode poučavanja polako, ali sigurno ulazi u naše učionice. Uvođenje escape room igara u školski kurikulum putem reforme Škola za život, sve više učitelja i nastavnika traži kako napraviti escape room u svojoj učionici ili školi.

Osim što je zabavna igra, escape room je i proces učenja. Escape room igre, kao metoda usvajanja gradiva, poticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, suradnje i osnaživanja grupnog duha se veoma uspješno primjenjuju u školama i drugim obrazovnim institucijama. Novousvojene vještine, znanja i sposobnosti, učenici puno radije primjenjuju u cilju aktivnog rješavanja problema te se dogovaraju i surađuju s ciljem završetka escape room igre!

Kako napraviti escape room za nastavu?

Jedan praktičan rekvizit koji služi za izradu escape room igara u nastavi te uvelike pomaže njihovoj provedbi, rezultat je domaće pameti. 

Uz ClueBox edukacijski escape room set svaka učionica može postati interaktivno okruženje u kojem učenje postaje zabavno kroz praktično rješavanje problema!

ClueBox edukacijski escape room set sadrži sve predmete potrebne za izradu escape room igara te prezentaciju ili ponavljanje gradiva na nov, interaktivan način. Ovaj edukacijski set, namijenjem osnovnim i srednjim školama te drugim obrazovnim institucijama, osim jedne velike i nekoliko manjih kutija (koje se mogu zaključavati lokotima!), sastoji od čitavog niza raznih lokota na brojke i slova, UV olovke, UV svjetiljke te drugih rekvizita namijenjenih upravo kreiranju maštovitih escape room zadataka.

Kreativnost u praksi:

Na ClueBox.eu web stranicama, osim detaljnih informacija o samom edukacijskom escape room setu, možete pronaći savjete, zadatke i primjere na hrvatskom jeziku kako uspješno napraviti escape room za bilo koji školski predmet i bilo koje nastavno gradivo.

Za više informacija kako napraviti escape room, posjetite ClueBox web stranice na ovom linku: www.cluebox.eu

Prilikom korištenja escape room igara u nastavi, izrazi lica učenika govore koliko uživaju u zagonetkama, rješavanju zadataka, učenju novih sadržaja i ponavljanju već naučenog.

Escape room igre u nastavi postale su praktične i kod ponavljanja gramatičkih cjelina.
Svi se slažemo kako u nastavi začinjenom kreativnošću vrijeme leti, a učenje postaje manje teško. A znanje usvojeno kroz praktično rješavanje problema je daleko korisnije i trajnije od znanja usvojenog kroz konvencionalne metode učenja!